top of page
163117752_1538713222984702_5927295391226168632_n.jpg

Portfólio mojej tvorby je intuitívne.

Aktuálne sa vyjadrujem pomocou

digital art
keramika
 

IANY7405.png
bottom of page